คำคมสร้างแรงบันดาลใจ #2

qoutes2

“I can’t change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination.” Jimmy Dean

เราไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางหรือความแรงของลมได้
แต่เราสามารถหันใบเรือและใช้แรงของลม
เพื่อส่งเราไปให้ถึงจุดหมายปลายทางได้

Advertisements