คำคมสร้างแรงบันดาลใจ #3

quotes3

Start by doing what’s necessary, then do what’s possible, and suddenly you are doing the impossible.

เริ่มต้นด้วยการทำสิ่งที่จำเป็น
จากนั้นทำสิ่งที่เป็นไปได้
แล้วคุณจะพบว่า
“คุณกำลังทำสิ่งที่คุณเคยคิดว่า
คุณคงไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้”

ผมได้เคยกล่าวถึงเรื่องนี้ใน 7 สิ่งที่ทำแล้ว ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไป ในหัวข้อที่ 3

บังคับตัวเองให้ “ฝึกฝน” ในสิ่งที่คุณทำหรืออยากทำทุกวัน

Advertisements